www.shahtinsk.gov.kz ШАХТИНСК ҚАЛАСЫ ӘКІМДІГІНІҢ РЕСМИ ИНТЕРНЕТ – РЕСУРСЫ
Мысалы: Қаржылар
Баннер Баннер Баннер Баннер Баннер Баннер

Медициналық және фармацевтикалық қызмет саласында мемлекеттік көрсетілетін қызметтер стандарттарының жобалары

«Медициналық-санитариялық алғашқы көмек көрсететін медициналық ұйымнан еңбекке уақытша жарамсыздық туралы анықтама беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты

1. Жалпы ережелер 

 

1. «Медициналық-санитариялық алғашқы көмек көрсететін медициналық ұйымнан еңбекке уақытша жарамсыздық туралы анықтама беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет (бұдан әрі – мемлекеттік көрсетілетін қызмет).
2. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартын Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрлігі (бұдан әрі – Министрлік) әзірледі.
3. Мемлекеттік қызметті көрсетілетін қызметті алушы немесе оның өкілі көрсетілетін қызметті берушіге тікелей  дәрігердің қабылдауына немесе қызмет көрсететін дәрігерге өтініш берген кезде медициналық-санитариялық алғашқы көмек көрсететін медициналық ұйымдар (учаскелік терапевт/учаскелік педиатр/жалпы практика дәрігері) (бұдан әрі – көрсетілетін қызметті беруші) меншік нысаны мен ведомстволық тиістілігіне қарамастан көрсетеді.

2. Мемлекеттік қызметті көрсету тәртібі

 

4. Мемлекеттік қызметті көрсету мерзімі:
көрсетілетін қызметті берушіге тікелей өтініш берген кезде:
1) көрсетілетін қызметті алушы көрсетілетін қызметті берушіге дәрігерге қабылдауға жүгінген сәттен бастап – 30 (отыз) минуттан аспайды, дәрігерді үйге шақыру кезінде жұмыс күні ішінде;
2) құжаттар топтамасын тапсыру үшін күтудің рұқсат етілген ең ұзақ уақыты – 30 (отыз) минуттан аспайды.
Мемлекеттік көрсетілетін қызмет көрсетілетін қызметті берушіге тікелей жүгінген кезде жүгінген күні көрсетіледі. Бұл ретте мемлекеттік көрсетілетін қызметті алуға сұраныс көрсетілетін қызметті берушінің жұмысы аяқталғанға дейін қабылданады.
5. Көрсетілетін мемлекеттік қызметтің нысаны: қағаз түрінде.
6. Мемлекеттік қызметті көрсету нәтижесі: медициналық-санитариялық алғашқы көмек көрсететін медициналық ұйымнан еңбекке уақытша жарамсыздық туралы анықтама беру.
7. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет тегін көрсетіледі.
8. Көрсетілетін қызметті берушінің жұмыс кестесі – Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына сәйкес демалыс күндерінен және мереке күндерінен басқа, дүйсенбі-сенбі аралғында  (дүйсенбі – жұма аралығында үзіліссіз 8.00-ден бастап 20.00-ге дейін, учаскелік дәрігердің жұмыс уақытында, сенбі сағат 9-00-ден бастап 14-00-ге дейін).
9. Көрсетілетін қызметті берушіге өтініш берген кезде мемлекеттік көрсетілетін қызметті көрсету үшін қажетті құжаттар (не сенімхат бойынша оның өкілі)  -  жеке басын куәландыратын құжат.

 

3. Мемлекеттік қызметті көрсету мәселелері бойынша көрсетілетін қызметті берушінің және (немесе) оның лауазымды адамдарының шешімдеріне, әрекетіне (әрекетсіздігіне) шағымдану тәртібі

 

10. Мемлекеттік қызметті көрсету мәселелері бойынша көрсетілетін қызметті берушінің және (немесе) оның лауазымды адамдарының шешімдеріне, әрекетіне (әрекетсіздігіне) шағымдану : шағым осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 12-тармағында көрсетілген мекенжай не 010000, Астана қаласы, Орынбор көшесі, 8-үй, Министрліктер үйі, № 5 кіреберіс мекенжайы бойынша көрсетілетін қызметті берушінің немесе Министрлік басшысының атына беріледі.
Шағым почта арқылы жазбаша нысанда немесе қолданыстағы заңнамада көзделген жағдайларда электрондық түрде не көрсетілетін қызметті берушінің немесе Министрліктің кеңсесі арқылы қолма-қол қабылданады.
Шағымды қабылдаған адамның тегі мен аты-жөні, берілген шағымға жауап алу мерзімі мен орны (мөртаңба, кіріс нөмірі мен күні) көрсетіле отырып, шағымның тіркелуі, көрсетілетін қызметті берушінің, немесе Министрліктің кеңесінде оның қабылданғанын растау болып табылады. Шағым тіркелгеннен кейін жауапты орындаушыны айқындау және тиісті шаралар қабылдау үшін көрсетілетін қызметті берушінің немесе Министрліктің басшысына жіберіледі.
Көрсетілетін қызметті берушінің атына келіп түскен көрсетілетін қызметті алушының шағымы тіркелген күнінен бастап бес жұмысы күні ішінде қаралуға жатады. Көрсетілетін қызметті берушіге шағымды қарау нәтижелері туралы дәлелді жауап почта арқылы жіберіледі не көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесіне қолма-қол беріледі.
Көрсетілген мемлекеттік қызметтің нәтижелерімен келіспеген жағдайда, көрсетілген қызметті алушы мемлекеттік қызметтер көрсету сапасын бағалау және бақылау жөніндегі уәкілетті органға шағыммен жүгіне алады.
Мемлекеттік қызметтер көрсетудің сапасын бағалау және бақылау жөніндегі уәкілетті органның атына келіп түскен көрсетілген қызметті алушының шағымы тіркелген күнінен бастап он бес жұмыс күні ішінде қаралады.
            11. Көрсетілген мемлекеттік қызметтің нәтижелерімен келіспеген жағдайда көрсетілген қызметті алушы Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен сотқа жүгінуге құқылы.

4. Мемлекеттік, оның ішінде электрондық нысанда көрсетілетін қызметті көрсету ерекшеліктері ескеріле отырып қойылатын өзге де талаптар

12. Мемлекеттік қызмет көрсету орындарының мекенжайлары Министрліктің www.@mzsr.gov.kz,  интернет-ресурсында «Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер» бөлімінде орналастырылған.
13.  Мемлекеттік қызметтер көрсету мәселелері жөніндегі анықтамалық қызметтің байланыс телефондары Министрліктің www.@mzsr.gov.kz,  интернет-ресурсында көрсетілген, Мемлекеттік қызметтер көрсету мәселелері жөніндегі бірыңғай байланыс-орталығы: 8-800-080-7777, 1414.

«Медициналық-санитариялық
алғашқы көмек  көрсететін
медициналық ұйымдардан
анықтама беру стандартына
1-қосымша

Нысан
А4 форматы
Формат А4

 

КҰЖЖ бойынша ұйым коды ______
БСН бойынша ұйым коды  _______
Код организации по ОКПО ________
Код организации по БИН _________

Қазақстан Республикасы
Денсаулық сақтау министрлігі
Министерство здравоохранения
Республики Казахстан

 

Қазақстан Республикасы
Денсаулық сақтау министрінің міндетін атқарушының
2010 жылғы «23» қарашадағы № 907 бұйрығымен бекітілген № 035-2/е нысаны медициналық құжаттама

Ұйымның атауы
Наименование организации

Медицинская документация
Форма № 035-2/ у
утверждена приказом и.о. Министра здравоохранения     
Республики Казахстан «23» ноября 2010 года №907  ___

АНЫҚТАМА
СПРАВКА
Берілген күні/дата выдачи 20   ж./г. «......» ......................

1.Т.А.Ә./Ф.И.О.  __________________________________________________________________
(жеке басын куәландыратын құжаттарға сәйкес) 
(в соответствии с документами, удостоверяющими личность)
__________________________________________________________________
1-1. ЖСН/ИИН  __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

2. Туған күні/дата рождения: _____ күні/число  ______ айы/месяц   _______ жылы/год.

 

3. Мекенжайы/адрес (тұрғылықты мекенжайы/место постоянного жительства): ________________________________________________________

__________________________________________________________________
4. Диспансерлік есепте тұр/ тұрған жоқ (қажеттісін сызу)/На диспансерном учете: состоит/не состоит (нужное подчеркнуть).

Мөрдің орны Анықтама берген дәрігердің Т.А.Ә./ __________________________       Қолы/ ___________
Место печати Ф.И.О. врача, выдавшего справку                                                        Подпись

 Күні 20 ___  жылғы «____» _______________________
Дата «____» _______________________ 20 ___  г.

 

«Медициналық-санитариялық
алғашқы көмек  көрсететін
медициналық ұйымдардан
анықтама беру стандартына
2-қосымша

 

КҰЖЖ бойынша ұйым коды
Код организации по ОКПО___________________________________

Қазақстан Республикасы
Денсаулық сақтау министрлігі
Министерство здравоохранения
Республики Казахстан

 

Қазақстан Республикасы
Денсаулық сақтау министрінің міндетін атқарушының 2010 жылғы
23 қарашадағы № 907 бұйрығымен бекітілген
№ 079/е нысан медициналық құжаттама

Ұйымның атауы
Наименование организации

Медицинская документация Форма № 079/ у
Утверждена приказом и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан 23 ноября 2010 года № 907

 

Сауықтыру лагерiне баратын мектеп оқушысына
МЕДИЦИНАЛЫҚ  АНЫҚТАМА
МЕДИЦИНСКАЯ СПРАВКА
на школьника, отъезжающего в оздоровительный лагерь

_____________________________________________________________
1.Тегi, аты, әкесiнiң аты (Фамилия, имя, отчество)__________________________________________________
Туған күні (Дата рождения)_________________________________________________________
Мекенжайы (Домашний адрес)_____________________________________________________________
үй телефоны  № (домашний телефон №)________________________________________________________________
Мектеп №  мен оның мекенжайы (№ школы и её адрес)_____________________________________________________________
Телефон №__________________ сынып (класс)____________________ аудан (район)________________________________________________
Емхана № мен оның мекенжайы (№ поликлиники и её адрес)_____________________________________________________________
_____________________________________________________________телефон №__________________________________________________
Денсаулық жағдайы (егер диспансерлiк бақылауда болса, диагнозын көрсетiңiз) (Состояние здоровья (если состоит под диспансерным наблюдением, указать диагноз))__________________________________________________________
___________________________________________________________
Бастан өткерген инфекциялық аурулары (қызылша, жәншау, көкжөтел, без шошуы, Боткин ауруы,жел шешек, дизентерия)
(Перенесенные инфекционные заболевания (корь, скарлатина, коклюш, свинка, болезнь Боткина, ветряная оспа, дизентерия)__________________________________________________________________________________________________________________________
(Жүргiзiлген екпелер (КДС)соңғы екпенiң уақытының көрсетiлуiмен)  (Проведенные прививки (КДС) с указанием даты последней____________________________
Дене шынықтыру тобы (Физкультурная группа) __________________________________________________________________
Ұсынылған режім (Рекомендуемый режим) __________________________________________________________________
___________________________________________________________________________анықтаманың берiлген күнi (дата выдачи справки)

Мектеп немесе балалар емханасы дәрiгерiнiң қолы __________________________________
(Подпись врача школы или детской поликлиники)

№079/е.н. 2 бетi
Стр.2 ф.№079/у

Сауықтыру лагерiнiң дәрiгерi толтырады
Заполняется врачом оздоровительного лагеря

Сауықтыру лагерiнде болған кезiндегi денсаулық жағдайы мен бастан өткерген аурулары (Состояние здоровья и перенесенные заболевания во время пребывания в оздоровительном лагере)_________________________________________________________
Инфекциялық аурулармен байланысы (Контакт с инфекционнымы больными) _________________________________________________________
_____________________________________________________________
Сауықтыру лагерiнде сауығуының тиiмдiлiгi (Эффективность оздоровления в оздоровительном лагере):
Жалпы жағдайы (Общее состояние)_________________________________________________________
Түскен кездегi салмағы (Вес при поступлении) ________________кеткен кездегi (при отъезде)________________
Динамометрия__________________________________________________
Спирометрия____________________________________________________________________________
Күнi  (Дата)________________________________________________________
Сауықтыру лагерi дәрiгерiнiң қолы (Подпись врача оздоровительного лагеря)___________________________
Анықтама оқитын мектебiне қайтарылуы тиiс (Справка подлежит возвращению в школу по месту учебы)

Пікірлер (0):

Пікірлер жоқ.

Пікір қалдыру

Жаңалықтар лентасы

Ауа-райы

Шахтинскта ашық 17°C , ылғал 29%, қысым 717, жел 5 м/с

Валюта бағамдары

USD 399.51
Euro 447.33
Рубль 5.78

Дауыс беру

Сізде электрондық цифрлық қолтаңба барма (ЭСҚ)?
Күнтізбе Жаңалықтар таратулар Мұрағат қарау
Система Orphus
© 2007-2020 Шахтинск қаласы әкімдігінің ресми интернет-ресурсы Сайт материалдарын пайдаланғанда ақпарат алған көзге сілтеме жасау міндетті
Яндекс.Метрика
© 2020 Әзірлеуші және қолдаушы: «Creatida» интернет-компаниясы
Басты парақ
Кері
Қаз Рус Eng Жоғары